Поняття та види державного боргу

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Читайте также: План 1. Сутність, причини поняття та види державного боргу наслідки державного кредиту. Роль та види державного кредиту. Сутність поняття «державний борг». Види державного боргу, їх класифікація та особливості. Міні-лексикон: державний кредит, функції державного кредиту, види держав­ного кредиту, гарантовані позики, державний борг, капітальний і поточний державний борг, внутрішній та зовнішній державний борг, активний і пасивний державний борг. Рекомендована література Основна: 1, 2, 6, 12, 13, 31, 34, 37, 41, 44, 48, 54, 55. Додаткова: поняття та види державного боргу, 6, 12. Особливості формування та накопичення державного боргу України. Доцільність відмови від залучення ресурсів через систему державного кредиту. Причинно-наслідкові чинники короткострокового, середньострокового та довгострокового державного боргу. Стан заборгованості перед населенням України за залишками коштів в установах Ощадбанку СРСР та Укрдержстраху СРСР. СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ План 1. Сутність, мета, завдання та функції управління державним боргом. Система управління державним боргом та її складові. Додаткова: 1—4, 8—10, 14. Сутність, мета, завдання та функції управління Поняття та види державного боргу боргом Головна мета управління державним боргом — задоволення потреб уряду в додаткових фінансових ресурсах для фінансування загальнодержавних програм за рахунок внутрішнього та зовнішнього запозичення на умовах сприяння розвитку національної економіки та забезпечення високого рівня економічної та політичної безпеки держави 2 При использовании материала, поставите ссылку на 0.COPYRIGHT © 2010-2016 postroimpokrasim.ru